Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------I38hSeU8z6akOhdESljTDb Content-Location: http://2012.diemprou.cat/ Subject: =?utf-8?Q?2012=20Diem=20Prou?= MIME-Version: 1.0 ------------I38hSeU8z6akOhdESljTDb Content-Disposition: inline; filename=default.htm Content-Type: text/html; charset=UTF-8; name=default.htm Content-ID: Content-Location: http://2012.diemprou.cat/ Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable 2012 Diem Prou =
=

Fi de l= a reinvindicaci=C3=B3. Comen=C3=A7a l’Acci=C3=B3.

Posted on 16 abril 2012 by = Andreu

3D""

Aquesta setmana, Catalunya ha fet un pas endavant: el passat dijous,l= a Maria i l’Andreu, acompanyats de 7 empresaris m=C3=A9s v=C3=A0re= m ingressar els nostres impostos a l’ATC (podeu veure el PDF (2639= kB: “Aix=C3=AD hem pagat!<= /a>“). Ho vam fer complint l’Estatut aprovat pels ciutadans = el 2006, i que a criteri nostre =C3=A9s el que est=C3=A0 en vigor, doncs= des d’aquella data els ciutadans no n’hem refrendat cap alt= re.

Aquest acte =C3=A9s una acci=C3=B3 de Just=C3=ADcia, per solucionar l= ’espoli i incompliments econ=C3=B2mics que rep el nostre Pa=C3=ADs= per part del Poble d’Espanya. Per=C3=B2 sobretot =C3=A9s un acte = de Defensa del nostre Parlament. No podem permetre que com a ciutadans d= e Catalunya, all=C3=B2 que decidim democr=C3=A0ticament al nostre m=C3=A0= xim =C3=B2rgan i que afecta a la nostra pol=C3=ADtica, economia, cultura= … no sigui respectat per la resta de pobles del m=C3=B3n, Espanya = inclosa.

L=E2=80=99endem=C3=A0, divendres vam fer un acte a Siurana-Cornudella= de Montsant en qu=C3=A8 vam fer una valoraci=C3=B3 d’aquests meso= s que hem dedicat a la difusi=C3=B3 de DiemPROU! Va ser una trobada ober= ta, on ciutadans, entitats, ajuntaments i empreses que pensen que cal di= r prou hi van poder dir la seva lliurement. “Hem comen=C3=A7at= a separar el gra de la palla” vam dir en posar sobre la taul= a contradiccions com les de CIU, que en certs ajuntaments ha aprovat moc= ions a favor de DiemPROU!, per=C3=B2 en canvi des del Govern no actua ig= ual, o com la situaci=C3=B3 d’=C3=92MNIUM, les territorials del qu= al recolzen que cal dir prou (com el cas d’=C3=92mnium Baix Camp) = per=C3=B2 en canvi, la direcci=C3=B3 de l’entitat de Barcelona, co= ntinua en la indefinici=C3=B3…, i quelcom semblant passa amb lR= 17;ANC.

Tot i aix=C3=B2, nosaltres seguim i ens agafem a all=C3=B2 que =C3=A9= s positiu, deixant arraconat tot el que =C3=A9s negatiu esperant que mad= uri. Tenim l’objectiu d’unir tots aquells qui vulguin partic= ipar d’aquest moment urgent del Pa=C3=ADs. Seguim sumant ciutadans= al costat nostre. Fa quatre mesos vam fer un acte a Cornudella: =C3=A9r= em 6 persones. Aquest passat divendres vam fer l=E2=80=99acte al mateix = poble i =C2=A0=C3=A9rem m=C3=A9s de 250 persones! Per nosaltres aix=C3=B2= =C3=A9s el m=C3=A9s important=C2=A0!

Comen=C3=A7a l=E2=80=99ACCI=C3=93=C2=A0! Despr=C3=A9s de l=E2=80=99IV= A, l=E2=80=99IRPF.

Hem iniciat un cam=C3=AD que no t=C3=A9 marxa enrere! Anirem m=C3=A9s= o menys r=C3=A0pids en funci=C3=B3 de la decisi=C3=B3 dels ciutadans. N= om=C3=A9s depenem de la valentia i fermesa del nostre poble que ens ha d= emanat poder fer tamb=C3=A9 insubmissi=C3=B3 a trav=C3=A9s dela Renda.

Resulta que per a l=E2=80=99IRPF ja existeix un acord perqu=C3=A8 sig= ui la Generalitat qui recapti aquest impost i que nom=C3=A9s cal que l=E2= =80=99executi. =C3=89s a dir, que la insubmissi=C3=B3 en la Renda que es= tudi=C3=A0vem de cara a maig i juny, no cal ni fer-la perqu=C3=A8 ja est= =C3=A0 prevista en aquest acord.

Nom=C3=A9s hem d=E2=80=99exigir al nostre Govern que executi aquest a= cord i que retingui els imports recaptats a compte del deute que t=C3=A9= el poble d=E2=80=99Espanya amb Catalunya.

Per=C3=B2 aqu=C3=AD tenim el problema. Pel que fa al Govern de la Gen= eralitatde Catalunya, hem de dir que ens ha fallat, ens est=C3=A0 fallan= t i intu=C3=AFm que ens fallar=C3=A0.

I no ens referim a que ens fallar=C3=A0 ala Mariai a l=E2=80=99Andreu= , sin=C3=B2 a aquesta majoria de ciutadans (un 80%) que volem pagar a Ca= talunya, que volem un President que faci respectar el seu Parlament, un = Govern que executi els acords refrendats pels ciutadans democr=C3=A0tica= ment en refer=C3=A8ndum.

=C3=89s per aix=C3=B2 que a banda de seguir Pagant a Catalunya ja vam= dir a l=E2=80=99acte de Siurana-Cornudella quela Mariai l=E2=80=99Andre= u comen=C3=A7arem a preparar de forma creativa una alternativa de Govern= preparada per afrontar aquest per=C3=ADode que ens toca viure com a Pa=C3= =ADs. No parlem de fer un nou partit! Ja en tenim prou de partits! Igual= que DiemPROU! no =C3=A9s res i alhora =C3=A9s molt, farem una proposta = per aconseguir tenir aquesta alternativa abans d=E2=80=99acabar el trime= stre.

Comunicarem les l=C3=ADnies b=C3=A0siques d=E2=80=99aquesta proposta = els propers dies. El pa=C3=ADs necessita agilitat. Tenim ciutadans que h= o estan passant molt malament de forma injusta. Cada dia que passa ens c= ostar=C3=A0 m=C3=A9s redre=C3=A7ar el nostre estat del benestar. Durant = aquests mesos estem veient massa coses que no es fan b=C3=A9, i com a pr= opietaris del Pa=C3=ADs que som, els ciutadans no ho podem permetre.

=

Nosaltres confiem plenament en vosaltres, amb la gent, amb els ciutad= ans que sou com nosaltres, treballadors, funcionaris, jubilats, aut=C3=B2= noms, pagesos, empresaris… que us estimeu Catalunya.

Desitgem que tamb=C3=A9 vosaltres seguiu confiant en nosaltres!

 

=
=
=
Po= sted in General= | 1 = Comment
= =

Mat=C3=AD = de Catalunya R=C3=A0dio. Censura a Diemprou!?

Mentre siguem al capdavant de DiemPROU! serem honestos i transpar= ents, i sobretot, molt clars. =C3=89s per aix=C3=B2 que volem manifestar= l=E2=80=99acte que entenem de censura que hem rebut per part de =E2=80=9C= El Mat=C3=AD de Catalunya R=C3=A0dio=E2=80=9D.

Coneixeu el nostre criteri de deixar als mitjans que facin la seva fe= ina, per=C3=B2 quan intu=C3=AFm censura no podem silenciar-ho!

Fa 5 mesos vam apar=C3=A8ixer trucant a l=E2=80=99espai de l=E2=80=99= oient del programa del sr Manuel Fuentes. Des d=E2=80=99aquell moment he= m mantingut informats els mitjans p=C3=BAblics (CatR=C3=A0dio i TV3)=C2=A0= i com a professionals que s=C3=B3n hem confiat que farien el millor pel= pa=C3=ADs. El fet que des d’aquell moment, amb una clara evoluci=C3= =B3 creixent del tema de la insubmissi=C3=B3 (Mocions d=E2=80=99ajuntame= nts a favor de DiemPROU!, actes per tot Catalunya) no ens haguessin conv= idat al programa, ho trob=C3=A0vem com a m=C3=ADnim extrany.

Per aix=C3=B2 15 dies abans de Pagar a Catalunya, vam trucar (ho vaig= fer jo, l=E2=80=99Andreu, personalment com a portaveu) i vam exposar el= que an=C3=A0vem a fer el dijous dia 12 demanant uns minuts a la r=C3=A0= dio p=C3=BAblica del Pa=C3=ADs pel que cr=C3=A8iem era un tema d’i= nter=C3=A8s pels catalans (en aquests moments m=C3=A9s de 500.000 person= es criden Prou!).

La resposta va ser que no havien pogut trobar un espai per nosaltres.= D=E2=80=99aix=C3=B2 se=E2=80=99n diu CENSURA!

Vam escoltar Catalunya R=C3=A0dio tota la setmana. Un exemple dels mo= lts que podr=C3=ADem exposar: Dimecres el sr Sard=C3=A0 (amb qui no teni= m res ni a favor ni en contra) va utilitzar els mitjans p=C3=BAblics dur= ant uns 10 minuts per parlar del seu llibre que suposem t=C3=A9 intenci=C3= =B3 de vendre per St Jordi. Segur que els directors del programa van pri= oritzar aquest tema per una q=C3=BCesti=C3=B3 de pa=C3=ADs i no pas perq= u=C3=A8 el sr Sard=C3=A0 sigui tertuli=C3=A0 del mateix programa. Una r=C3= =A0dio privada pot fer all=C3=B2 que els seus accionistes indiquin, per=C3= =B2 la p=C3=BAblica es deu als ciutadans. I creiem que la moguda de Diem= PROU! pagant els Impostos a Catalunya, mereixia almenys uns minuts! S=C3= =B3n els primers efectes dels canvis ala Corporaci=C3=B3? =C3=89s la inc= ompatibilitat que provoca al sr Fuentes el fet de treballar a Antena3 i = Catalunya R=C3=A0dio a la vegada?

Esperem que ben aviat, el nostre mitj=C3=A0 actu=C3=AF amb la dignita= t que li pertoca.

Creiem que caldria exigir als nostres mitjans un espai obert di=C3=A0= riament a tots els moviments que s=E2=80=99estan duent a terme en clau d= e Pa=C3=ADs. Retallant 30 minuts, per exemple , de programaci=C3=B3 espo= rtiva, que en aquests moments potser no =C3=A9s la preocupaci=C3=B3 m=C3= =A9s gran dels ciutadans (i val a dir que som fans de l=E2=80=99esport=C2= =A0 i darrerament les actuacions dels esportistes catalans s=C3=B3n de l= es poques alegries que tenim!). En aquest espai hi tindrien veu entitats= i persones que criden =E2=80=9CPROU!=E2=80=9D, que elles s=C3=AD trebal= len (parlant poc i actuant)=C2=A0amb una =C3=BAnica prioritat=C2=A0: Cat= alunya=C2=A0!

= =
=
Po= sted in General= | 15 Co= mments
= =

Acte de DiemProu a Siurana-Cornudella

Posted on 10 abril 2012 by Andreu

Aquest divendres a Siurana, Catalunya far=C3=A0 un pas endavant.

Nosaltres hi serem, i tu?

3D""

= =
=
Po= sted in General= | 1 Comment
= =

Viatge a =C3=8Dtaca… o a Mallorca?=

Posted on 28 mar=C3=A7 2012 = by Andreu
=

=C3=89s tard, ha estat un dia i= ntens. Un dia imprevist. Hem estat a Palma de Mallorca, parlant amb R= 20;Jubilats per Mallorca”. Tot i estar cansats tenim la necessitat= d’escriure.

Ja fa dies que ho vol=C3=ADem fer. Considerem que la vaga de fam que = han endegat primer a trav=C3=A9s d’en Jaume i ara amb en Tomeu, =C3= =A9s una mesura d’acci=C3=B3. Entenem que ells tamb=C3=A9 han deci= dit DIR PROU! S=C3=B3n dels nostres, o tamb=C3=A9 podem dir, nosaltres s= om com ells. I sent=C3=ADem l’obligaci=C3=B3 d’unir-nos, de = transmetre’ls les nostres sensacions, de con=C3=A8ixer-los i de di= r-los que podien comptar amb nosaltres i que nosaltres compt=C3=A0vem am= b ells!

Ens=C2=A0han =C2=A0explicat els seus motius; l’abast de l’= ;estafa que han rebut a les illes ha estat brutal. Els darrers anys cada= govern ha estat pitjor que l’anterior: segons diuen, les illes ha= n rebut pel que fa a economia un espoli descomunal, que de moment els ha= deixat empobrits i hipotecats per una pila d’anys i, pel que fa a= la cultura, el tracte=C2=A0ha estat=C2=A0vexatori. I la poblaci=C3=B3 h= o ha perm=C3=A8s. Com hem pogut deixar passar tot aix=C3=B2?- diuen ento= nant un “mea culpa” per=C3=B2 alhora mostrant l’energi= a i les ganes=C2=A0de reparar aquest silenci del passat.

M=C3=A9s enll=C3=A0 de la conversa amb els Jubilats, la passejada per= Palma ha estat entristidora. Durant les hores que hem estat a la ciutat= , nom=C3=A9s en dues ocasions hem tingut el plaer de sentir parlar mallo= rqu=C3=AD. Castell=C3=A0, alemany, franc=C3=A8s fins i tot itali=C3=A0, = per=C3=B2 el mallorqu=C3=AD, excepte en alguns cartells p=C3=BAblics, se= mbla que s’hagi esfumat!

President, MH Artur Mas, aquest cap de setmana vam sentir-lo parlar d= el viatge a =C3=8Dtaca. Comencem=C2=A0a estar tips de met=C3=A0fores i d= ’ideals. Farts de jocs de paraules i de terminis indeterminats. Li= recomanem que viatgi a Mallorca (no a =C3=8Dtaca!) i s’adonar=C3=A0= del perqu=C3=A8 li demanem que aterri a la vida real i es limiti a fer = complir la llei que els catalans aprovem al nostre Parlament. I que s= 217;hi posi ara!

Tomeu, gr=C3=A0cies pels minuts que vam compartir. A Catalunya el dia= 13 d’abril, al poble de=C2=A0Siurana farem un pas=C2=A0decidit ca= p al respecte. Cap al respecte als pobles i les cultures. Aquest cam=C3=AD= , en=C2=A0el marc d’una Europa democr=C3=A0tica,=C2=A0vol fermesa = per=C3=B2 no demana herois, per tant, tinguem seny tots plegats en les n= ostres accions. Us/ens necessitem a tots en plena forma!

 

 

= =
=
Po= sted in General= | Leave a comment
= =

El pa=C3=ADs =C3=A9s nostre. Nosaltres en som els responsables.

Posted on 8 mar= =C3=A7 2012 by Andreu
3D""

Un dels ac= tes que fem pel Pa=C3=ADs aquests dies. A la foto, Arenys de Munt.

Ara fa quatre mesos amb la Maria vam dir prou. Not=C3=A0vem que el Pa= =C3=ADs entrava en un espiral alarmant.
La tend=C3=A8ncia perillosa i que a criteri nostre est=C3=A0 enfonsant C= atalunya no =C3=A9s l’augment del d=C3=A8ficit, ni el descens del = benestar de la poblaci=C3=B3 encap=C3=A7alat per l=E2=80=99atur creixent= , les retallades en sanitat, educaci=C3=B3 i serveis socials, aix=C3=B2 = nom=C3=A9s n=E2=80=99=C3=A9s=C2=A0la conseq=C3=BC=C3=A8ncia.

I doncs, a qu=C3=A8 es deu la situaci=C3=B3 actual? La nostra crisi, = pensem, no =C3=A9s econ=C3=B2mica, =C3=A9s una crisi de just=C3=ADcia. M= illor: d=E2=80=99injust=C3=ADcia. Una crisi de motivaci=C3=B3. Hem deixa= t que els valors anessin quedant de banda en la nostra societat. L=E2=80= =99honestedat, la sinceritat, l=E2=80=99=C3=A8tica, la responsabilitat, = la prud=C3=A8ncia, la solidaritat han anat minvant en els nostres dirige= nts, i s=E2=80=99han convertit en l=E2=80=99excepci=C3=B3 que confirma l= a regla.
I aquesta manera de fer ha anat minant la il.lusi=C3=B3 dels ciutadans. = S=E2=80=99ha perdut la cultura de l=E2=80=99esfor=C3=A7 i s=E2=80=99ha a= nat substituint per la cultura de la picaresca. Sense adonar-nos que aqu= esta, la dels espavilats no =C3=A9s la cultura que agrada als catalans (= no en aquest sentit).
Per=C3=B2 hem callat i hem deixat fer. I llavors ha passat all=C3=B2 que= ja deien els nostres avis: =E2=80=9Cqui t=C3=A9 jornalers i no se=E2=80= =99ls veu, es fa pobre i no s=E2=80=99ho creu=E2=80=9D. Hem deixat als n= ostres governants massa llibertat, massa impunitat. Els hem tolerat mass= a enganys. No hem aclarit les coses t=C3=A8rboles. I s=E2=80=99han fet f= orts. Fins al punt que han conf=C3=B3s el seu rol. S=E2=80=99han fet la = llei electoral a mida aconseguint perpetuar-se al govern, controlant els= mitjans, adaptant la just=C3=ADcia a les seves necessitats, despilfarra= nt econ=C3=B2micament… Sentint parlar al President del Pa=C3=ADs, = tenim la sensaci=C3=B3 que qui ens parla =C3=A9s l=E2=80=99=E2=80=9Damo=E2= =80=9D. Doncs no, ell =C3=A9s aquell a qui li hem donat la responsabilit= at de gestionar el nostre pa=C3=ADs segons els nostres desitjos. Nosaltr= es som els =E2=80=9Camos=E2=80=9D. I tenim el deure d=E2=80=99exigir res= pecte per les nostres decisions. Vam decidir gestionar la nostra econom=C3= =ADa, la just=C3=ADcia i la cultura. I aquells qui governen no ho execut= en.

Hem de protestar! Ho hem de fer pac=C3=ADficament, sense caure amb pr= ovocacions, per=C3=B2 hem de ser contundents. No podem callar! I, el m=C3= =A9s important: ho hem de fer units.
Aquests dies sentim que els uns protesten per l=E2=80=99Escola en Catal=C3= =A0, els altres per la Reforma Laboral, m=C3=A9s enll=C3=A0 els joves un= iversitaris i tamb=C3=A9 els metges, bombers i mossos. Cadasc=C3=BA prot= esta per la seva banda. Si som conscients que les goteres provenen de la= teulada, enlloc d=E2=80=99anar fregant cadasc=C3=BA la seva habitaci=C3= =B3, potser el que cal =C3=A9s que concentrem els esfor=C3=A7os en repar= ar la teulada, no us sembla?
Podem tenir el pa=C3=ADs que volem, per=C3=B2 ens hi hem de posar!
= Som-hi doncs!

= =
=
=
Po= sted in General= | 3 Comments
= =

=E2=80=9CLas Vegas=E2=80=9D a Catalunya. El desig dels catalans?
Posted on 28 febrer 20= 12 by Andreu

En les associacions en qu=C3=A8 hem tingut el plaer de participar= durant els darrers anys, totes elles entitats menors (i diem menors en = refer=C3=A8ncia al n=C3=BAmero d=E2=80=99associats, no pas en el nivell = qualitatiu d=E2=80=99aquestes), hem intentat fer-ho amb coher=C3=A8ncia,= honestedat i responsabilitat.
Com a membres de les juntes directives, i m=C3=A9s enll=C3=A0 de les nor= mes estatut=C3=A0ries, hem procurat tenir molt clar que represent=C3=A0v= em un grup de persones que temporalment ens havien donat la responsabili= tat de governar la seva associaci=C3=B3.
Aquesta idea presidia cadascuna de les reunions de junta, de reunions am= b altres entitats o amb les institucions, cada actuaci=C3=B3, cada decis= i=C3=B3… Qu=C3=A8 pensaran els socis d=E2=80=99aquest acord? Qu=C3= =A8 farien els socis davant d=E2=80=99aquesta situaci=C3=B3? Entendrien = els socis aquesta despesa? Aix=C3=B2 que fem va en la l=C3=ADnia d=E2=80= =99all=C3=B2 que ens vam comprometre en agafar el c=C3=A0rrec?
Aquests dies el nostre Govern, el de la Generalitat de Catalunya, est=C3= =A0 fent un apropament decidit a facilitar que el macro-projecte =E2=80=9C= Las Vegas=E2=80=9D s=E2=80=99instal.li al nostre pa=C3=ADs. Davant d=E2=80= =99aquest fet, que pot marcar el rumb tur=C3=ADstic de Catalunya, no pod= em evitar pensar: s=E2=80=99han plantejat els nostres dirigents les mate= ixes preguntes que ens feiem nosaltres per decidir coses tan senzilles c= om =E2=80=9Cactes de festa major=E2=80=9D, =E2=80=9Cpapereres al poble=E2= =80=9D, =E2=80=9Cescut de la samarreta=E2=80=9D…? La resposta =C3=A9= s clara: no!
Pel que fa a l=E2=80=99economia, els catalans ja hem expressat quin =C3=A9= s el pas que volem: controlar-la a Catalunya! Les instruccions del poble= al seu Govern, en aquest sentit s=C3=B3n clar=C3=ADssimes! Si es parla = de Pacte Fiscal, o Concert Econ=C3=B2mic, insistirem en qu=C3=A8 aix=C3=B2= =C3=A9s quedar-se a mig cam=C3=AD i no ho acceptarem, per=C3=B2 al meny= s reconeixerem que la conversa va sobre el tema. Per=C3=B2 =E2=80=9CLas = Vegas=E2=80=9D, =C3=A9s un farol! =C3=89s un cam=C3=AD nou, amb flaire d= e cortina de fum, amb un rerefons de desvirtuar una mica m=C3=A9s all=C3= =B2 que =C3=A9s Catalunya.
La nostra opini=C3=B3 =C3=A9s que un projecte com aquest =C3=A9s per a i= ndrets amb poca capacitat productiva, creativa i ideol=C3=B2gica. =C3=89= s all=C3=B2 que es pot muntar al mig d=E2=80=99un desert, perqu=C3=A8 no= li cal res m=C3=A9s que un salconduit legal per convertir-se en un camp= i-qui-pugui acotat.
Catalunya no =C3=A9s el desert! A Catalunya no ens cal un Las Vegas per = sortir endavant. Nom=C3=A9s ens cal un Govern que actu=C3=AF segons el q= ue es compromet amb els seus ciutadans. Que ajudi a les PIMES del pa=C3=AD= s i aquestes, m=C3=A9s de 500.000!, ja ens proporcionaran els llocs de t= reball que fan falta i ho faran dignament, sense =E2=80=9Cexcepcions leg= als=E2=80=9D.
Un ve=C3=AD del Prat va dir-nos que la zona on es proposa instal.lar =E2= =80=9CLas Vegas=E2=80=9D, podria ser un parc per passejar les fam=C3=ADl= ies fant=C3=A0stic. Certament, i tenint en compte que aguanten l=E2=80=99= aeroport amb tot el que aix=C3=B2 suposa, seria un bon detall de la soci= etat envers totes les ciutats que hi s=C3=B3n al costat. Aquesta =C3=A9s= la Catalunya que ens agrada!
President, agafi el tim=C3=B3! Marqui el rumb que necessita Catalunya, i= ens tindr=C3=A0 remant amb for=C3=A7a i vencent tempestes!

“El=C2=A0 13 d’abril, a Siurana-Cornudella de= Montsant, Catalunya far=C3=A0 un pas”

= =
=
Po= sted in General= | 1 Comment

= =

El carb=C3=B3 =C3=A9s feixuc i car, cal canviar de combustible!

Posted on 24 fe= brer 2012 by Andreu

Aquesta setmana hem estat a Reus i a Gurb. Cada cop creiem m=C3=A9= s en els nostres ciutadans. Hi ha ganes de fer coses i fer-les ben fetes= . Molt m=C3=A9s del qu=C3=A8 ens pensem!
Seguint els esdeveniments d=E2=80=99aquests darrers dies i recollint els= comentaris dels assistents en aquests actes, volem fer una reflexi=C3=B3= .

Catalunya creiem que t=C3=A9 dos problemes importants: l=C2=B4un =C3=A9= s la relaci=C3=B3 amb Espanya que no funciona de cap de les maneres i qu= e ja n=E2=80=99hem donat extensament explicacions. El segon, per=C3=B2, = i que a vegades semblem oblidar, =C3=A9s que Catalunya t=C3=A9 el mateix= problema que tenen la majoria de pa=C3=AFsos europeus: un sistema democ= r=C3=A0tic que no funciona! La crisi europea no =C3=A9s econ=C3=B2mica, = ens enganyen! =C3=89s una crisi de valors!

Qu=C3=A8 entenem per democr=C3=A0cia? Respecte, protecci=C3=B3 del m=C3= =A9s feble, transpar=C3=A8ncia, govern del poble i pel poble, honestedat= , =C3=A8tica…
Tenim la sensaci=C3=B3 que el nostre govern dirigeix el pa=C3=ADs i pren= les decisions pensant en la majoria de ciutadans?
Hi ha transpar=C3=A8ncia i =C3=A8tica, per exemple a l=E2=80=99hora de r= epartir subvencions, ajuts, finan=C3=A7aments? I a l=E2=80=99hora de reb= re=E2=80=99ls?
La nostra just=C3=ADcia ens protegeix als ciutadans, o protegeix aquells= qui ens governen?

Aquesta =C3=A9s la democr=C3=A0cia que volem? O creiem que la podem m= illorar?

Qu=C3=A8 vol dir aix=C3=B2? Qu=C3=A8 cal canviar, la democr=C3=A0cia?= No! El que cal canviar =C3=A9s el sistema de pol=C3=ADtica de partits, = que est=C3=A0 duent la democr=C3=A0cia a la m=C3=A9s justa de les seves = expressions. Quan va apar=C3=A8ixer el motor d=E2=80=99explosi=C3=B3, el= carb=C3=B3, un combustible inc=C3=B2mode, volumin=C3=B3s, cost=C3=B3s&#= 8230; va quedar obsolet. Els carboners, en un intent de salvar el seu of= ici, van cridar: qu=C3=A8 preferiu, tornar a anar amb carro? La societat= tirant pel dret va incorporar el motor d=E2=80=99explosi=C3=B3, que fac= ilit=C3=A0 la vida industrial i ciutadana i fins i tot li permet=C3=A9 c= rear els avions i volar!

Ara ens toca fer-nos respectar com a pa=C3=ADs, controlar plenament l= a nostra economia, per aix=C3=AD, un cop segurs que el que decidirem tot= s els catalans al nostre parlament ser=C3=A0 respectat, poder encarar el= gran repte del pa=C3=ADs: convertir-nos en una Catalunya realment democ= r=C3=A0tica.

Com deia Miquel Mart=C3=AD i Pol, =E2=80=9Ccridem qui som i que totho= m ho escolti. I en acabat, que cadasc=C3=BA es vesteixi com bonament li = plagui, i via fora! Que tot est=C3=A0 per fer i tot =C3=A9s possible.=E2= =80=9D

Som-hi doncs! Posem-nos mans a l’obra.

= =
=
=
Po= sted in General= | 1 Comment
= =

Actes previstos per aquesta setmana.=

Posted on 20 febrer 2012 by Andreu

Aquests s=C3=B3n els=C2=A0pobles=C2=A0on DiemPROU!=C2=A0ha estat = convidat aquesta setmana. Els actes/taula rodona s=C3=B3n=C2=A0oberts a = tothom.

En aquests actes, per part nostra, farem una breu presentaci=C3=B3 de= DiemPROU! i sobretot escoltarem les vostres inquietuds i sugger=C3=A8nc= ies. Tamb=C3=A9 aprofitarem l’ocasi=C3=B3 per anar informant de l&= #8217;actualitat de DiemPROU!

DIMARTS 21. Reus, Casal Despertaferro. Hora: 8 del vespre.
DIJOUS 23. Gurb, Sala de Cultura Mas l’Esperan=C3=A7a. Hora: 8 del= vespre.

Us hi esperem!

= =
=
Po= sted in General= | Leave a comment
= =

DiemPROU! convida= t a la trobada de l’EPI (European Partnership for Independence)

Aquests dies, a Barcelona hi ha hagut la 3era trobada Internacion= al de l’EPi (European Partnership for Independence), organitzada p= er l=E2=80=99associaci=C3=B3 d=E2=80=99acci=C3=B3 internacional Welcome = Mr. President.

3D""

Ens han convidat a exposar la insubmissi=C3=B3 fiscal a l’Estat= espanyol que la Maria i l=E2=80=99Andreu hem decidit iniciar aquest 201= 2 i que amb DiemPROU! l=E2=80=99hem fet extensiva a tota la societat cat= alana.

Ha estat una experi=C3=A8ncia frapant poder explicar la nostra decisi= =C3=B3 a l=C3=ADders dels moviments socials per la independ=C3=A8ncia de= Flanders, Esc=C3=B2cia, Euskal Herria, Pa=C3=AFsos Catalans i S=C3=BCd-= tirol.

Ens ha sobtat la seva actitud. La sensaci=C3=B3 =C3=A9s que els ciuta= dans d=E2=80=99aquests pa=C3=AFsos, estan tan contents de la nostra acci= =C3=B3 com ho podem estar els propis catalans. Des de la seva visi=C3=B3= , com a pa=C3=AFsos dem=C3=B2crates, el fet que Catalunya permet=C3=A9s = un atac tan contundent a l=E2=80=99Estatut per part d=E2=80=99Espanya no= s=E2=80=99entenia. Que el full de ruta decidit per un poble (amb una ma= joria aclaparadora dels seus representants al parlament primer i dels ci= utadans en refer=C3=A8ndum despr=C3=A9s), fos trepitjat per un altre pob= le, ells ho consideraven no nom=C3=A9s un atac a Catalunya, era un atac = a la base de la Carta dels Drets Humans, un atac a la democr=C3=A0cia i = a la llibertat. I el fet que aix=C3=B2 no tingu=C3=A9s una resposta, ni = dels nostres governants, ni del nostre poble (en aquest cas, si m=C3=A9s= no amb poca fermesa) no ho entenien.

Veure que Catalunya s=E2=80=99ha despertat, que el 2012 Catalunya hag= i decidit volar, els omple de for=C3=A7a i il.lusi=C3=B3. =E2=80=9CJa er= a hora!=E2=80=9D Expressaven aquelles cares que escoltaven captivades co= m els catalans, cridant DiemPROU! d=E2=80=99una forma pac=C3=ADfica, int= el.ligent i ferma iniciavem un cam=C3=AD que tots, tots eren conscients = que no t=C3=A9 marxa enrere.

A nosaltres, veure que des d=E2=80=99Europa s=E2=80=99est=C3=A0 treba= llant tant i tant b=C3=A9 per la llibertat i el respecte cap als pobles,= tamb=C3=A9 ens encoratja. No hi ha dubte que aquest =C3=A9s el veritabl= e repte d=E2=80=99Europa. Aquest =C3=A9s el cam=C3=AD per sortir de la =E2= =80=9Ccrisi=E2=80=9D: el respecte. Cal governar amb respecte, cal trebal= lar amb respecte, cal construir amb respecte, cal viure amb respecteR= 30; aquesta =C3=A9s la veritable democr=C3=A0cia. I a Catalunya, en aix=C3= =B2 som pioners!

Som-hi doncs!

= =
=
= =

Nosaltres no fem pr=C3=B2r= rogues, amb el Pa=C3=ADs en aquesta situaci=C3=B3, no ho permetrem.<= /h2>
Posted on 17 febrer 2012 by Andreu

Diemprou! es felicita dels suports que est=C3=A0 rebent de difere= nts partits pol=C3=ADtics. Tamb=C3=A9 del fet que donin suport a les ini= ciatives municipals que van en el sentit de promoure la insubmissi=C3=B3= fiscal dels ajuntaments.

Alhora volem recordar que Diemprou! =C3=A9s una iniciativa que trebal= la per aconseguir solucionar una injust=C3=ADcia econ=C3=B2mica que afec= ta greument el benestar dels catalans. Diemprou! no fa seus els objectiu= s de cap grup pol=C3=ADtic en concret, sin=C3=B2 que betlla perqu=C3=A8 = el Govern de Catalunya dugui a terme all=C3=B2 que la societat catalana = decideix. Tot moviment per part dels partits en aquest sentit ser=C3=A0 = benvingut desde=C2=A0 Diemprou!

Els catalans hem decidit (m=C3=A9s enll=C3=A0 del nom que li volguem = donar) que els nostres impostos es quedin a Catalunya. Aix=C3=B2 vol dir= que la nostra ag=C3=A8ncia tribut=C3=A0ria ATC ha de recaptar tots els = impostos que paguem els catalans.
Arribats a aquest punt, el nostre pa=C3=ADs nom=C3=A9s far=C3=A0 tractes= econ=C3=B2mics (pactes, concerts….) amb altres pa=C3=AFsos i/o or= ganismes internacionals que ens respectin plenament i sempre que els ciu= tadans de Catalunya ho aprovin.

Diemprou! Insisteix que cal urgentment que sigui el partit que govern= a, encap=C3=A7alat pel MH Artur Mas qui actu=C3=AF. Mantenim el termini = de confian=C3=A7a fins a l=E2=80=99abril, per=C3=B2 cada dia que passa, = =C3=A9s fatal pels interessos de Catalunya. I nosaltres no fem pr=C3=B2r= rogues, mentre tinguem compatriotes que est=C3=A0n a la mis=C3=A8ria, no= .

= =
=
Po= sted in General= | Leave a comment

= =
------------I38hSeU8z6akOhdESljTDb Content-Disposition: inline Content-Type: image/png Content-Location: http://2012.diemprou.cat/wp-content/themes/twentyten/images/wordpress.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAGXRFWHRTb2Z0d2Fy ZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAvNJREFUeNpcU19IU3EUPvdutvlnrm0q zvlnbsnGWNs08TUFRVGoHnzQBwchBEJPvfjSYw++FPQq9FaEClJvUUxIhExWSwNz bU1dg6Wyua3rtppzfefHgujCt9177jnf7zvfOVdaWFig/y4HcAe4DviqsU/AW2AR CP+brOaf9vZ28ZBIJO7Jsny/p6dnx+v1ymq1+ifHz8/P5e3t7WuRSOTdxcXFA+Q/ quaTVFVwCXjZ2Nhom5yclJF4JRwO0/HxMZVKJWptbSUQkt1ujywtLVVyuVwM+TeB 36rh4WEmeGgymdxTU1Odq6ur5t3dXVIUhSqVCkER5fN5isViVC6XTdPT03V7e3u/ CoWCHXWvZfxcRZJ/ZmZGu7m5qTObzaTVasntdpPH4xHAyaRSqah6WK3f7zeh5jbu XUww63Q6Qwg4R0dHyeFwEHoXnoyPj9PExARJkiRiyR9JES8WCh1cw7VMMNbb26tf W1sTLzUajZDOkhniyNpaoeBD8KN4jse/E9dwLRN0Q3b3wcEBpdNp4hbq6+vFiTBT kLlcLioVi5Q5PRUE0W9Ram5utuHWIlfHJNXU1BA7zydxG1wIY0VBV1cX1el01KBr oFQqJabDbeFSMUH85OQk1tTURKyCC7EHVDw7Ix2K1tfXxSQsFotQFwqFeBpMwv3F meAVgll2mmfOy9HS0kI2kESjUdrY2CA+y+fzkdVqpWAwSDCQibIIv2GCRczVC5lf WfLh4aGQzSPb398XvihQ09nRSXn8GwwG6u/vD3MN0p4wwWes53NsmDI4OKhgy4QS 7rEI4/R6PSGZuOU0TMSyKcvLy2eoecq1fzcxgG27AROlkZGRLEZpTCaTdHR0RFhv QcJGIh5dWVlJQRUvxCxQFgT4OMpzc3PPAoGABh/NWCaTed/W1pYeGhrS9PX1FZD4 BWaG8b4bK/x4fn7+Llots1r2pw5oAC4DBvTnGRgYuGU0Gj3ZbFZ8plCQwKk7W1tb L2DiDkK8EBlA+SPAAEnRWBexYUWvAAAAAElFTkSuQmCC ------------I38hSeU8z6akOhdESljTDb Content-Disposition: inline; filename=style.css Content-Type: text/css; charset=UTF-8; name=style.css Content-Location: http://2012.diemprou.cat/wp-content/themes/twentyten/style.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /* Theme Name: Twenty Ten Theme URI: http://wordpress.org/ Description: The 2010 theme for WordPress is stylish, customizable, simple, and readable -- make it yours with a custom menu, header image, and background. Twenty Ten supports six widgetized areas (two in the sidebar, four in the footer) and featured images (thumbnails for gallery posts and custom header images for posts and pages). It includes stylesheets for print and the admin Visual Editor, special styles for posts in the "Asides" and "Gallery" categories, and has an optional one-column page template that removes the sidebar. Author: the WordPress team Version: 1.3 License: GNU General Public License License URI: license.txt Tags: black, blue, white, two-columns, fixed-width, custom-header, custom-background, threaded-comments, sticky-post, translation-ready, microformats, rtl-language-support, editor-style, custom-menu */ /* =Reset default browser CSS. Based on work by Eric Meyer: http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/index.html -------------------------------------------------------------- */ html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td { background: transparent; border: 0; margin: 0; padding: 0; vertical-align: baseline; } body { line-height: 1; } h1, h2, h3, h4, h5, h6 { clear: both; font-weight: normal; } ol, ul { list-style: none; } blockquote { quotes: none; } blockquote:before, blockquote:after { content: ''; content: none; } del { text-decoration: line-through; } /* tables still need 'cellspacing="0"' in the markup */ table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; } a img { border: none; } /* =Layout -------------------------------------------------------------- */ /* LAYOUT: Two columns DESCRIPTION: Two-column fixed layout with one sidebar right of content */ #container { float: left; margin: 0 -240px 0 0; width: 100%; } #content { margin: 0 280px 0 20px; } #primary, #secondary { float: right; overflow: hidden; width: 220px; } #secondary { clear: right; } #footer { clear: both; width: 100%; } /* LAYOUT: One column, no sidebar DESCRIPTION: One centered column with no sidebar */ .one-column #content { margin: 0 auto; width: 640px; } /* LAYOUT: Full width, no sidebar DESCRIPTION: Full width content with no sidebar; used for attachment pages */ .single-attachment #content { margin: 0 auto; width: 900px; } /* =Fonts -------------------------------------------------------------- */ body, input, textarea, .page-title span, .pingback a.url { font-family: Georgia, "Bitstream Charter", serif; } h3#comments-title, h3#reply-title, #access .menu, #access div.menu ul, #cancel-comment-reply-link, .form-allowed-tags, #site-info, #site-title, #wp-calendar, .comment-meta, .comment-body tr th, .comment-body thead th, .entry-content label, .entry-content tr th, .entry-content thead th, .entry-meta, .entry-title, .entry-utility, #respond label, .navigation, .page-title, .pingback p, .reply, .widget-title, .wp-caption-text { font-family: "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif; } input[type=submit] { font-family: "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif; } pre { font-family: "Courier 10 Pitch", Courier, monospace; } code { font-family: Monaco, Consolas, "Andale Mono", "DejaVu Sans Mono", monospace; } /* =Structure -------------------------------------------------------------- */ /* The main theme structure */ #access .menu-header, div.menu, #colophon, #branding, #main, #wrapper { margin: 0 auto; width: 940px; } #wrapper { background: #fff; margin-top: 20px; padding: 0 20px; } /* Structure the footer area */ #footer-widget-area { overflow: hidden; } #footer-widget-area .widget-area { float: left; margin-right: 20px; width: 220px; } #footer-widget-area #fourth { margin-right: 0; } #site-info { float: left; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 700px; } #site-generator { float: right; width: 220px; } /* =Global Elements -------------------------------------------------------------- */ /* Main global 'theme' and typographic styles */ body { background: #f1f1f1; } body, input, textarea { color: #666; font-size: 12px; line-height: 18px; } hr { background-color: #e7e7e7; border: 0; clear: both; height: 1px; margin-bottom: 18px; } /* Text elements */ p { margin-bottom: 18px; } ul { list-style: square; margin: 0 0 18px 1.5em; } ol { list-style: decimal; margin: 0 0 18px 1.5em; } ol ol { list-style: upper-alpha; } ol ol ol { list-style: lower-roman; } ol ol ol ol { list-style: lower-alpha; } ul ul, ol ol, ul ol, ol ul { margin-bottom: 0; } dl { margin: 0 0 24px 0; } dt { font-weight: bold; } dd { margin-bottom: 18px; } strong { font-weight: bold; } cite, em, i { font-style: italic; } big { font-size: 131.25%; } ins { background: #ffc; text-decoration: none; } blockquote { font-style: italic; padding: 0 3em; } blockquote cite, blockquote em, blockquote i { font-style: normal; } pre { background: #f7f7f7; color: #222; line-height: 18px; margin-bottom: 18px; overflow: auto; padding: 1.5em; } abbr, acronym { border-bottom: 1px dotted #666; cursor: help; } sup, sub { height: 0; line-height: 1; position: relative; vertical-align: baseline; } sup { bottom: 1ex; } sub { top: .5ex; } input[type="text"], textarea { background: #f9f9f9; border: 1px solid #ccc; box-shadow: inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1); -moz-box-shadow: inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1); -webkit-box-shadow: inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1); padding: 2px; } a:link { color: #0066cc; } a:visited { color: #743399; } a:active, a:hover { color: #ff4b33; } /* Text meant only for screen readers */ .screen-reader-text { position: absolute; left: -9000px; } /* =Header -------------------------------------------------------------- */ #header { padding: 30px 0 0 0; } #site-title { float: left; font-size: 30px; line-height: 36px; margin: 0 0 18px 0; width: 700px; } #site-title a { color: #000; font-weight: bold; text-decoration: none; } #site-description { clear: right; float: right; font-style: italic; margin: 15px 0 18px 0; width: 220px; } /* This is the custom header image */ #branding img { border-top: 4px solid #000; border-bottom: 1px solid #000; display: block; float: left; } /* =Menu -------------------------------------------------------------- */ #access { background: #000; display: block; float: left; margin: 0 auto; width: 940px; } #access .menu-header, div.menu { font-size: 13px; margin-left: 12px; width: 928px; } #access .menu-header ul, div.menu ul { list-style: none; margin: 0; } #access .menu-header li, div.menu li { float: left; position: relative; } #access a { color: #aaa; display: block; line-height: 38px; padding: 0 10px; text-decoration: none; } #access ul ul { box-shadow: 0px 3px 3px rgba(0,0,0,0.2); -moz-box-shadow: 0px 3px 3px rgba(0,0,0,0.2); -webkit-box-shadow: 0px 3px 3px rgba(0,0,0,0.2); display: none; position: absolute; top: 38px; left: 0; float: left; width: 180px; z-index: 99999; } #access ul ul li { min-width: 180px; } #access ul ul ul { left: 100%; top: 0; } #access ul ul a { background: #333; line-height: 1em; padding: 10px; width: 160px; height: auto; } #access li:hover > a, #access ul ul :hover > a { background: #333; color: #fff; } #access ul li:hover > ul { display: block; } #access ul li.current_page_item > a, #access ul li.current-menu-ancestor > a, #access ul li.current-menu-item > a, #access ul li.current-menu-parent > a { color: #fff; } * html #access ul li.current_page_item a, * html #access ul li.current-menu-ancestor a, * html #access ul li.current-menu-item a, * html #access ul li.current-menu-parent a, * html #access ul li a:hover { color: #fff; } /* =Content -------------------------------------------------------------- */ #main { clear: both; overflow: hidden; padding: 40px 0 0 0; } #content { margin-bottom: 36px; } #content, #content input, #content textarea { color: #333; font-size: 16px; line-height: 24px; } #content p, #content ul, #content ol, #content dd, #content pre, #content hr { margin-bottom: 24px; } #content ul ul, #content ol ol, #content ul ol, #content ol ul { margin-bottom: 0; } #content pre, #content kbd, #content tt, #content var { font-size: 15px; line-height: 21px; } #content code { font-size: 13px; } #content dt, #content th { color: #000; } #content h1, #content h2, #content h3, #content h4, #content h5, #content h6 { color: #000; line-height: 1.5em; margin: 0 0 20px 0; } #content table { border: 1px solid #e7e7e7; margin: 0 -1px 24px 0; text-align: left; width: 100%; } #content tr th, #content thead th { color: #888; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 18px; padding: 9px 24px; } #content tr td { border-top: 1px solid #e7e7e7; padding: 6px 24px; } #content tr.odd td { background: #f2f7fc; } .hentry { margin: 0 0 48px 0; } .home .sticky { background: #f2f7fc; border-top: 4px solid #000; margin-left: -20px; margin-right: -20px; padding: 18px 20px; } .single .hentry { margin: 0 0 36px 0; } .page-title { color: #000; font-size: 14px; font-weight: bold; margin: 0 0 36px 0; } .page-title span { color: #333; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: normal; } .page-title a:link, .page-title a:visited { color: #888; text-decoration: none; } .page-title a:active, .page-title a:hover { color: #ff4b33; } #content .entry-title { color: #000; font-size: 21px; font-weight: bold; line-height: 1.3em; margin-bottom: 0; } .entry-title a:link, .entry-title a:visited { color: #000; text-decoration: none; } .entry-title a:active, .entry-title a:hover { color: #ff4b33; } .entry-meta { color: #888; font-size: 12px; } .entry-meta abbr, .entry-utility abbr { border: none; } .entry-meta abbr:hover, .entry-utility abbr:hover { border-bottom: 1px dotted #666; } .entry-content, .entry-summary { clear: both; padding: 12px 0 0 0; } #content .entry-summary p:last-child { margin-bottom: 12px; } .entry-content fieldset { border: 1px solid #e7e7e7; margin: 0 0 24px 0; padding: 24px; } .entry-content fieldset legend { background: #fff; color: #000; font-weight: bold; padding: 0 24px; } .entry-content input { margin: 0 0 24px 0; } .entry-content input.file, .entry-content input.button { margin-right: 24px; } .entry-content label { color: #888; font-size: 12px; } .entry-content select { margin: 0 0 24px 0; } .entry-content sup, .entry-content sub { font-size: 10px; } .entry-content blockquote.left { float: left; margin-left: 0; margin-right: 24px; text-align: right; width: 33%; } .entry-content blockquote.right { float: right; margin-left: 24px; margin-right: 0; text-align: left; width: 33%; } .page-link { clear: both; color: #000; font-weight: bold; margin: 0 0 22px 0; word-spacing: 0.5em; } .page-link a:link, .page-link a:visited { background: #f1f1f1; color: #333; font-weight: normal; padding: 0.5em 0.75em; text-decoration: none; } .home .sticky .page-link a { background: #d9e8f7; } .page-link a:active, .page-link a:hover { color: #ff4b33; } body.page .edit-link { clear: both; display: block; } #entry-author-info { background: #f2f7fc; border-top: 4px solid #000; clear: both; font-size: 14px; line-height: 20px; margin: 24px 0; overflow: hidden; padding: 18px 20px; } #entry-author-info #author-avatar { background: #fff; border: 1px solid #e7e7e7; float: left; height: 60px; margin: 0 -104px 0 0; padding: 11px; } #entry-author-info #author-description { float: left; margin: 0 0 0 104px; } #entry-author-info h2 { color: #000; font-size: 100%; font-weight: bold; margin-bottom: 0; } .entry-utility { clear: both; color: #888; font-size: 12px; line-height: 18px; } .entry-meta a, .entry-utility a { color: #888; } .entry-meta a:hover, .entry-utility a:hover { color: #ff4b33; } #content .video-player { padding: 0; } /* =Asides -------------------------------------------------------------- */ .home #content .format-aside p, .home #content .category-asides p { font-size: 14px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0; } .home .hentry.format-aside, .home .hentry.category-asides { padding: 0; } .home #content .format-aside .entry-content, .home #content .category-asides .entry-content { padding-top: 0; } /* =Gallery listing -------------------------------------------------------------- */ .format-gallery .size-thumbnail img, .category-gallery .size-thumbnail img { border: 10px solid #f1f1f1; margin-bottom: 0; } .format-gallery .gallery-thumb, .category-gallery .gallery-thumb { float: left; margin-right: 20px; margin-top: -4px; } .home #content .format-gallery .entry-utility, .home #content .category-gallery .entry-utility { padding-top: 4px; } /* =Attachment pages -------------------------------------------------------------- */ .attachment .entry-content .entry-caption { font-size: 140%; margin-top: 24px; } .attachment .entry-content .nav-previous a:before { content: '\2190\00a0'; } .attachment .entry-content .nav-next a:after { content: '\00a0\2192'; } /* =Images -------------------------------------------------------------- */ /* Resize images to fit the main content area. - Applies only to images uploaded via WordPress by targeting size-* classes. - Other images will be left alone. Use "size-auto" class to apply to other images. */ img.size-auto, img.size-full, img.size-large, img.size-medium, .attachment img { max-width: 100%; /* When images are too wide for containing element, force them to fit. */ height: auto; /* Override height to match resized width for correct aspect ratio. */ } .alignleft, img.alignleft { display: inline; float: left; margin-right: 24px; margin-top: 4px; } .alignright, img.alignright { display: inline; float: right; margin-left: 24px; margin-top: 4px; } .aligncenter, img.aligncenter { clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } img.alignleft, img.alignright, img.aligncenter { margin-bottom: 12px; } .wp-caption { background: #f1f1f1; line-height: 18px; margin-bottom: 20px; max-width: 632px !important; /* prevent too-wide images from breaking layout */ padding: 4px; text-align: center; } .wp-caption img { margin: 5px 5px 0; } .wp-caption p.wp-caption-text { color: #888; font-size: 12px; margin: 5px; } .wp-smiley { margin: 0; } .gallery { margin: 0 auto 18px; } .gallery .gallery-item { float: left; margin-top: 0; text-align: center; width: 33%; } .gallery-columns-2 .gallery-item { width: 50%; } .gallery-columns-4 .gallery-item { width: 25%; } .gallery img { border: 2px solid #cfcfcf; } .gallery-columns-2 .attachment-medium { max-width: 92%; height: auto; } .gallery-columns-4 .attachment-thumbnail { max-width: 84%; height: auto; } .gallery .gallery-caption { color: #888; font-size: 12px; margin: 0 0 12px; } .gallery dl { margin: 0; } .gallery img { border: 10px solid #f1f1f1; } .gallery br+br { display: none; } #content .attachment img {/* single attachment images should be centered */ display: block; margin: 0 auto; } /* =Navigation -------------------------------------------------------------- */ .navigation { color: #888; font-size: 12px; line-height: 18px; overflow: hidden; } .navigation a:link, .navigation a:visited { color: #888; text-decoration: none; } .navigation a:active, .navigation a:hover { color: #ff4b33; } .nav-previous { float: left; width: 50%; } .nav-next { float: right; text-align: right; width: 50%; } #nav-above { margin: 0 0 18px 0; } #nav-above { display: none; } .paged #nav-above, .single #nav-above { display: block; } #nav-below { margin: -18px 0 0 0; } /* =Comments -------------------------------------------------------------- */ #comments { clear: both; } #comments .navigation { padding: 0 0 18px 0; } h3#comments-title, h3#reply-title { color: #000; font-size: 20px; font-weight: bold; margin-bottom: 0; } h3#comments-title { padding: 24px 0; } .commentlist { list-style: none; margin: 0; } .commentlist li.comment { border-bottom: 1px solid #e7e7e7; line-height: 24px; margin: 0 0 24px 0; padding: 0 0 0 56px; position: relative; } .commentlist li:last-child { border-bottom: none; margin-bottom: 0; } #comments .comment-body ul, #comments .comment-body ol { margin-bottom: 18px; } #comments .comment-body p:last-child { margin-bottom: 6px; } #comments .comment-body blockquote p:last-child { margin-bottom: 24px; } .commentlist ol { list-style: decimal; } .commentlist .avatar { position: absolute; top: 4px; left: 0; } .comment-author { } .comment-author cite { color: #000; font-style: normal; font-weight: bold; } .comment-author .says { font-style: italic; } .comment-meta { font-size: 12px; margin: 0 0 18px 0; } .comment-meta a:link, .comment-meta a:visited { color: #888; text-decoration: none; } .comment-meta a:active, .comment-meta a:hover { color: #ff4b33; } .commentlist .even { } .commentlist .bypostauthor { } .reply { font-size: 12px; padding: 0 0 24px 0; } .reply a, a.comment-edit-link { color: #888; } .reply a:hover, a.comment-edit-link:hover { color: #ff4b33; } .commentlist .children { list-style: none; margin: 0; } .commentlist .children li { border: none; margin: 0; } .nopassword, .nocomments { display: none; } #comments .pingback { border-bottom: 1px solid #e7e7e7; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px; } .commentlist li.comment+li.pingback { margin-top: -6px; } #comments .pingback p { color: #888; display: block; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0; } #comments .pingback .url { font-size: 13px; font-style: italic; } /* Comments form */ input[type=submit] { color: #333; } #respond { border-top: 1px solid #e7e7e7; margin: 24px 0; overflow: hidden; position: relative; } #respond p { margin: 0; } #respond .comment-notes { margin-bottom: 1em; } .form-allowed-tags { line-height: 1em; } .children #respond { margin: 0 48px 0 0; } h3#reply-title { margin: 18px 0; } #comments-list #respond { margin: 0 0 18px 0; } #comments-list ul #respond { margin: 0; } #cancel-comment-reply-link { font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 18px; } #respond .required { color: #ff4b33; font-weight: bold; } #respond label { color: #888; font-size: 12px; } #respond input { margin: 0 0 9px; width: 98%; } #respond textarea { width: 98%; } #respond .form-allowed-tags { color: #888; font-size: 12px; line-height: 18px; } #respond .form-allowed-tags code { font-size: 11px; } #respond .form-submit { margin: 12px 0; } #respond .form-submit input { font-size: 14px; width: auto; } /* =Widget Areas -------------------------------------------------------------- */ .widget-area ul { list-style: none; margin-left: 0; } .widget-area ul ul { list-style: square; margin-left: 1.3em; } .widget-area select { max-width: 100%; } .widget_search #s {/* This keeps the search inputs in line */ width: 60%; } .widget_search label { display: none; } .widget-container { margin: 0 0 18px 0; } .widget-title { color: #222; font-weight: bold; } .widget-area a:link, .widget-area a:visited { text-decoration: none; } .widget-area a:active, .widget-area a:hover { text-decoration: underline; } .widget-area .entry-meta { font-size: 11px; } #wp_tag_cloud div { line-height: 1.6em; } #wp-calendar { width: 100%; } #wp-calendar caption { color: #222; font-size: 14px; font-weight: bold; padding-bottom: 4px; text-align: left; } #wp-calendar thead { font-size: 11px; } #wp-calendar thead th { } #wp-calendar tbody { color: #aaa; } #wp-calendar tbody td { background: #f5f5f5; border: 1px solid #fff; padding: 3px 0 2px; text-align: center; } #wp-calendar tbody .pad { background: none; } #wp-calendar tfoot #next { text-align: right; } .widget_rss a.rsswidget { color: #000; } .widget_rss a.rsswidget:hover { color: #ff4b33; } .widget_rss .widget-title img { width: 11px; height: 11px; } /* Main sidebars */ #main .widget-area ul { margin-left: 0; padding: 0 20px 0 0; } #main .widget-area ul ul { border: none; margin-left: 1.3em; padding: 0; } #primary { } #secondary { } /* Footer widget areas */ #footer-widget-area { } /* =Footer -------------------------------------------------------------- */ #footer { margin-bottom: 20px; } #colophon { border-top: 4px solid #000; margin-top: -4px; overflow: hidden; padding: 18px 0; } #site-info { font-weight: bold; } #site-info a { color: #000; text-decoration: none; } #site-generator { font-style: italic; position: relative; } #site-generator a { background: url(images/wordpress.png) center left no-repeat; color: #666; display: inline-block; line-height: 16px; padding-left: 20px; text-decoration: none; } #site-generator a:hover { text-decoration: underline; } img#wpstats { display: block; margin: 0 auto 10px; } /* =Mobile Safari ( iPad, iPhone and iPod Touch ) -------------------------------------------------------------- */ pre { -webkit-text-size-adjust: 140%; } code { -webkit-text-size-adjust: 160%; } #access, .entry-meta, .entry-utility, .navigation, .widget-area { -webkit-text-size-adjust: 120%; } #site-description { -webkit-text-size-adjust: none; } /* =Print Style -------------------------------------------------------------- */ @media print { body { background: none !important; } #wrapper { clear: both !important; display: block !important; float: none !important; position: relative !important; } #header { border-bottom: 2pt solid #000; padding-bottom: 18pt; } #colophon { border-top: 2pt solid #000; } #site-title, #site-description { float: none; line-height: 1.4em; margin: 0; padding: 0; } #site-title { font-size: 13pt; } .entry-content { font-size: 14pt; line-height: 1.6em; } .entry-title { font-size: 21pt; } #access, #branding img, #respond, .comment-edit-link, .edit-link, .navigation, .page-link, .widget-area { display: none !important; } #container, #header, #footer { margin: 0; width: 100%; } #content, .one-column #content { margin: 24pt 0 0; width: 100%; } .wp-caption p { font-size: 11pt; } #site-info, #site-generator { float: none; width: auto; } #colophon { width: auto; } img#wpstats { display: none; } #site-generator a { margin: 0; padding: 0; } #entry-author-info { border: 1px solid #e7e7e7; } #main { display: inline; } .home .sticky { border: none; } } ------------I38hSeU8z6akOhdESljTDb Content-Disposition: inline; filename=plusone.js Content-Type: text/javascript; charset=utf-8; name=plusone.js Content-Location: http://apis.google.com/js/plusone.js?ver=3.3.2 Content-Transfer-Encoding: 8bit window.___jsl=window.___jsl||{}; window.___jsl.h=window.___jsl.h||'m;\/_\/apps-static\/_\/js\/gapi\/__features__\/rt=j\/ver=LWrvKMcdE18.es.\/sv=1\/am=!-tH8OfU4iN6Ies1-GA\/d=1\/rs=AItRSTMvFt-xmnipPTXgKSANOtRt6sBTjw'; window.___jsl.l=[]; window.___gpq=[]; window.gapi=window.gapi||{}; window.gapi.plusone=window.gapi.plusone||(function(){ function f(n){return function(){window.___gpq.push(n,arguments)}} return{go:f('go'),render:f('render')}})(); function __bsld(){var p=window.gapi.plusone=window.googleapisv0.plusone;var f;while(f=window.___gpq.shift()){ p[f]&&p[f].apply(p,window.___gpq.shift())} p=window.gapi.plus=window.googleapisv0.plus;while(f=window.___gbq.shift()){ p[f]&&p[f].apply(p,window.___gbq.shift())} var parseTags = gapi.config.get('parsetags') || gapi.config.get('gwidget/parsetags');if (parseTags!=='explicit'){gapi.plusone.go();}} window.___gbq=[]; window.gapi.plus=window.gapi.plus||(function(){ function f(n){return function(){window.___gbq.push(n,arguments)}} return{go:f('go'),render:f('render')}})(); window['___jsl'] = window['___jsl'] || {};window['___jsl']['uc'] = 'http:\/\/apis.google.com\/js\/plusone.js?ver=3.3.2';window['___jsl']['u'] = 'http:\/\/apis.google.com\/js\/plusone.js?ver=3.3.2';window['___jsl']['f'] = ['plusone-unsupported'];(window['___jsl']['ci'] = (window['___jsl']['ci'] || [])).push({"lexps":[33,38,64,36,66,40,44,45,15,17,49,48,55,53,52,57,62,30,60],"oauth-flow":{},"report":{},"iframes":{"additnow":{"url":"https://apis.google.com/additnow/additnow.html"},"plus":{"url":":socialhost:/u/:session_index:/_/pages/badge"},":socialhost:":"https://plusone.google.com",":signuphost:":"https://plus.google.com","plusone":{"url":":socialhost:/:session_prefix:_/+1/fastbutton","params":{"count":"","size":"","url":""},"preloadUrl":["https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/Publisher/sprite4-a67f741843ffc4220554c34bd01bb0bb.png"]}},"isPlusUser":false});var gapi=window.gapi||{};gapi.client=window.gapi&&window.gapi.client||{}; window.gapi=window.gapi||{}; (function(){var z=void 0,A=void 0,B="___jsl",T="h",C="l",U="m",D="ms",V="ci",W="cu",X="c",Y="cm",Z="o",n="p",o="q",E="lc",F="Q",s="I",t="il",u="_",v="https://ssl.gstatic.com",$="/webclient/js",aa="/webclient/jsx/",G="https://apis.google.com",H=".js",ba="gcjs-3p",ca=/^(https?:)?\/\/([^/:@]*)(:[0-9]+)?(\/[\w.,:!=/-]*)(\?[^#]*)?(#.*)?$/,I=/^[?#]([^&]*&)*jsh=([^&]*)/,J="d",p="r",da="f",q="m",K="n",ea="sync",fa="callback",ga="config",ha="_ci",w="nodep",L="gapi.load: ",M=function(a,b){z&&z(a,b);throw L+ a+(b&&" "+b);},N=function(a){A&&A(a);var b=window.console;b&&b.warn(L+a)},ia=function(a,b,d){a=a[T];if(b=b&&I.exec(b)||d&&I.exec(d))try{a=decodeURIComponent(b[2])}catch(c){N("Invalid hint "+b[2])}return a},O=function(a){a.sort();for(var b=0;b<\/script>');else{var d=b,c=document.createElement("script");c.setAttribute("src",d);c.async=!0;d=document.getElementsByTagName("script")[0];d.parentNode.insertBefore(c,d)}},R=function(a,b,d,c,e,f){var g=d.shift(),h;h=g== p?v:g==q?c[D]||G:(h=d.shift())&&h.replace(/\/+$/,"");var j;g==p?(j=d.shift(),j=(j.indexOf(aa)?$+"/":"")+j):j=d.shift();var i=g==J,k=i&&d.shift()||ba,d=i&&d.shift();if(g==J)f=b,b=j,e=k,a="/"+a.join(":")+(f.length?"!"+f.join(":"):"")+H+"?container="+e+"&c=2&jsload=0",b&&(a+="&r="+b),"d"==d&&(a+="&debug=1");else if(g==p||g==da)f=b,b=j,a=(b.indexOf("/")?"/":"")+b+"/"+a.join("__")+(f.length?"--"+f.join("__"):"")+H;else if(g==q||g==K)b=j,a=a.join(",").replace(/\./g,"_").replace(/-/g,"_"),a=(b||"").replace("__features__", a),a=e[w]?a.replace(/\/d=1(\/|$)/,"/d=0/"):a,f&&(a.match(/\/$/)||(a+="/"),a+="cb=gapi."+encodeURIComponent(f));else return N("Unknown hint type "+g),"";if(!h)return"";h+=a;a=h;f=c;c=ca.exec(a);if(!(b=!c))if(!(b=!!/\.\.|\/\//.test(c[4]))){b:if(b=a,c=c[2],g==p)c=b.substr(0,v.length)==v;else if(g==q)c=f[D]||G,c=b.substr(0,c.length)==c;else{g=f[U];if(c&&g){if(!/^[0-9a-zA-Z.-]+$/.test(c)){c=!1;break b}g=g.split(",");f=0;for(b=g.length;f